Sản phẩm

Vũ Hán Rainbow bảo vệ sản phẩm Công ty TNHH

Công ty bảo vệ cầu vồng là một nhà sản xuất Trung Quốc chuyên nghiệp các sản phẩm bảo vệ cá nhân và vật tư tiêu hao y tế, được thành lập vào năm 2006.Nhà máy đặt tại thành phố Xiantao, tỉnh Hồ Bắc. Diện tích thực vật là 12.000 m2 và hơn 300 nhân viên.

Sản phẩm nổi bật