Công ty TNHH bảo vệ sản phẩm Vũ Hán cầu vồng


Địa chỉ:18E, 18/F, tòa nhà B, Zhong Jian Plaza, No. 2-6 No.558 Road, Wuchang District, Wuhan, Hubei Province

Điện thoại:+ 86-027-87739381

Số Fax:+ 86-027-87739382

Thư điện tử:Thomas@whrainbow.CN