Thận trọng Đối với Wearing Off Quarantine Quần áo

- Jul 04, 2018-

Quần áo cách ly và quần áo bảo hộ chỉ bị mòn trong khu vực quy định. Kiểm tra quần áo kiểm dịch và quần áo bảo hộ để tránh hư hỏng trước khi mặc, và không làm cho tay áo chạm vào mặt và cổ áo.


Rò rỉ hoặc vỡ nên được thay thế kịp thời, và cần thận trọng để tránh nhiễm bẩn khi cất cánh. Quần áo cách ly Sau khi sử dụng phương pháp tẩy mòn để khử trùng tay, tháo cổ ra sau băng, tay cầm đai sẽ là sự tách quần áo ra khỏi lồng ngực kéo xuống. Tay phải chụm vào bên trong cổ áo bên trái để tháo tay áo bên trái.


Tay trái bên phải nắm cổ áo bên trong kéo ra khỏi tay áo bên phải, quần áo cách ly ô nhiễm theo định hướng, cổ áo và hem cuộn đến trung tâm, đưa vào túi bẩn sau khi làm sạch và khử trùng chờ. Dịch vụ kiểm dịch thay thế hàng ngày, làm sạch và khử trùng, trong trường hợp ô nhiễm bất cứ lúc nào để thay thế.